Video inspiratie

How not to manage complexity

Dave Snowden

Snowden schetst drie benaderingen om met complexiteit om te gaan:

  1. Zeer hoge druk op gedrag en interactie leidt tot bijna volledige voorspelbaarheid van gedrag en interactie (Business Process Reengineering, Six Sigma)
    "Iets zal een zelfde effect genereren als je het herhaalt"
  2. Geen enkele druk op gedrag: complete onafhankelijkeheid
  3. Complex Adaptive System. Het systeem legt druk op menselijk gedrag, maar mensen veranderen het systeem door er mee te interacteren.

"Iets zal nooit op dezelfde manier voor een tweede keer kunnen plaatsvinden"

The Intelligent Organisation Part II

Stafford Beer

In this second part theory gets down to practice. The VSM is applied in Chile in 1971 in the Cybersyn Project of President Salvador Allende. Stafford explains his work and how real time and a nervous system were built using a computer and 500 telex machines. A very modern and futuristic Operations Room was created for this purpose. The story is almost incredible.

Pagina's