Quick scan

Hoe kan het dat het ene team een topprestatie levert en het andere team maar ondermaats blijft presteren? Kent het team barrières die het verhinderen goed te functioneren? Is er een onderstroom of discussie bij de koffieautomaat die invloed heeft op de resultaten en de sfeer? Lopen de spanningen en het ziekteverzuim op? Of loopt de energie eruit? Kan de samenwerking beter? Of wilt u gewoon een preventief (periodiek) onderzoek? 

De Phanes Quickscan voor Teams - PQST - is gebaseerd op waarneming en waardering van teamgedrag door de leden van het team zelf. Aan de hand van onze vragen geven zij online en anoniem hun mening over het team en hun eigen rol daarin.

De uitkomst levert een profiel van het team op. Dit profiel omvat zowel de kwaliteiten van het team - de teamcompetenties - als de kracht van het team - de teamspirit. Teamcompetenties en teamspirit vormen een onlosmakelijk duo die bepalen of voor dit team 'geen zee te hoog gaat' of dat het team bij het minste of geringste briesje al omver wordt geblazen.

Het profiel van een team geeft ook duidelijk aan hoe het team met verschillende werkgerelateerde problemen, andere onderdelen van de organisatie en de klanten omgaat. Is het team resultaatgericht en meedenkend? Moet het management alles oplossen? Zit het team lekker in hun vel en vormt het een hechte eenheid of hangt het als los zand aan elkaar? Is het veilig om je binnen het team te uiten en draagt elk teamlid naar verhouding bij aan het collectief?

De uitkomsten van de PQST kunnen onderbouwing geven aan het:

  • vergroten van de effectiviteit van het team;
  • stimuleren van de betrokkenheid van de teamleden;
  • versterken van de sociale veiligheid;
  • verbeteren van de onderlinge samenwerking;
  • versterken van de balans tussen team enhet leiderschap in en van het team.

Het profiel wordt gedeeld met het team. Herkennen de betrokkenen dit? Hebben ze het gevoel dat er meer inzit dan er uitkomt? Is er daarbij behoefte aan sturing en ondersteuning van de leiding? Wij verkennen de mogelijkheden voor verdere teamontwikkeling en samen bepalen we welke inzet daarvoor nodig is. 

De Quickscan kan stand-alone worden ingezet of als onderdeel van een verandertraject, bij programmamanagement, teamontwikkeling of management development.

Doorlooptijd

circa een week

Inzet van uw team

invullen: 15 minuten per deelnemer
terugkoppeling: 1 dagdeel voor het team

Investeringsindicatie

vanaf 5 teamleden € 550,-
excl BTW en overige kosten
inclusief ons boek Managen van Complexiteit

Samenwerken met Phanes

Vertel ons over uw project en hoe onze raadgevers u kunnen helpen

Vriendelijk verzoek om in ieder geval de velden met een * in te vullen