diversiteit

Mei 2016: Maand van de Organisatiesensitiviteit

zondag, 1 mei, 2016

Phanes omschrijft de teamcompetentie Organisatiesensitiviteit als:

'Het handelen getuigt van het onderkennen van het belang en de effecten van de activiteiten van het team voor de teamleden en anderen in de organisatie'

Een voorwaarde voor teamontwikkeling is dat het team weet wat het teweeg brengt met het eigen handelen binnen het eigen team, bij collega-teams en in de rest van de organisatie. Deze kennis, het expliciete of impliciete bewustzijn, varieert per team. 

Dilemma: Hollandse School of Pragmatisch Optimum

maandag, 5 oktober, 2015

"4-3-3, volgens de Hollandse School", antwoordde Blind op de vraag hoe Oranje onder zijn leiding zou gaan spelen. De resultaten zijn u bekend: twee wedstrijden verloren, vier doelpunten tegen en nul gescoord. En dat terwijl Blind en zijn voorganger Hiddink nagenoeg de zelfde spelersgroep tot hun beschikking hebben als Van Gaal tijdens het WK in Brazilië. 

Dilemma: Zelf blijven sturen of 'zelfsturing' invoeren?

maandag, 21 september, 2015

De nieuwste vondst van onze directie is dat alle teams nu zelfsturend moeten worden. Maar dan wel binnen de door het CvB, de hoofddirecties en de divisiedirecteuren gegeven kaders. Bovendien moeten de zelfsturende teams onverkort de kwalitatieve en - vooral - kwantitatieve doelstellingen van het hogere management realiseren. We zijn verplicht zelf te sturen, maar dan wel op de manier en in de richting die dwingend zijn opgelegd. Het voelt als meesturen bij je vader of moeder in het kinderzitje voorop de fiets.....(zucht).

Dilemma: Keurslijf of handvat?

dinsdag, 16 juni, 2015

Manager: "Ik ben hier nu drie jaar aan de slag

Toen ik begon heb ik met alle mensen van de hoofdafdeling persoonlijk gesproken. Ik moet zeggen dat ik echt onder de indruk was (en ben) van de kennis en de vaardigheden van iedereen. Wel viel me op dat ze allemaal erg waren gericht op hun eigen accounts.  Ze hadden feitelijk geen idee wat wij samen geacht worden bij te dragen aan het resultaat van deze organisatie. Daar heb ik wel de nodige aandacht aan moeten geven.

Pagina's