Viktor Markowski

Naarmate we meer zien en ervaren, gaan we ook met andere ogen kijken.  Een open deur wellicht.  Maar met de jaren onstaat een ander bewustzijn.  Een andere manier van kijken.  En dan bedoel ik niet alleen een andere manier van be- of toeschouwen, maar ook een andere manier van waarderen van wat wordt gezien.  Of juist niet wordt gezien. 
 
Tussen het begin 25 jaar geleden en nu liggen vele directie-, lijn-, staf- en adviesfuncties in het bedrijfsleven, bij publieke organisaties en in het onderwijs. Van transport en opslag tot de mondiale water- en sanitatiesector, van hogescholen tot de Wereld Bank en de Verenigde Naties. Ik stond aan de basis van het Kenniscentrum voor EMEIA voor Arthur Andersen. Onderweg ontstond ook nog een boek over Kennismanagement in de water- en sanitatiesector, in het engels, het frans en het spaans. In 2005 heb ik Conosco opgericht, dat mijn passie voor kennismanagement en slimme organisaties koppelt aan mijn voorliefde voor Italië en vanaf 2009 hebben Leendert en ik onze krachten gebundeld in Phanes .

Als spelend mens ben ik van 2012 tot 2016 bestuurslid van Saganet geweest, waarvan gedurende 2014 tot 2016 als voorzitter.  Saganet is de Nederlandse vereniging voor organisaties en mensen die zich professioneel bezig houden met spelsimulaties en serious games.

Van huis uit bedrijfskundig informaticus heb ik tussen 1998 tot 2002 een MBA van de University of Warwick behaald. Daarmaast ben ik opgeleid tot professioneel coach van individuen en teams.

Kijken met andere ogen, leren en anders waarderen, begeleiden en koesteren, samen werken aan samenwerken.  Dat is waar het mij om gaat.