Over Phanes

Phanes is een Nederlandse adviesorganisatie die wordt gevormd door Viktor Markowski en Leendert Baris. Wij zijn gespecialiseerd in het co-creëren van krachtige teams. Of het nu gaat om het inrichten van zaakgerichte teams bij een aantal grote verzekeraars, het werkbaar maken van een Kwaliteitshandvest bij een gemeente, het opzetten van een nieuwe HBO opleiding of het ontwikkelen van een bedrijfseigen projectaanpak bij diverse bedrijven, Phanes helpt bij het implementeren van de strategie in de day-to-day business van de teams. Daarnaast ondersteunen we de managers bij het toepassen van een passende leiderschapsstijl. Zo werken wij mee aan het succes van uw organisatie.

Wij gaan uit van de volstrekte uniciteit van ieder mens. Mensen geven verschillende betekenissen aan de zaken waarmee zij worden geconfronteerd. Zij creëren hun eigen werkelijkheid. Hierdoor ontstaan in elke organisatie verschillende beelden over wat goed en fout gaat en wie verantwoordelijk is voor verbeteringen. Manifest maken van deze verschillen in perceptie is noodzakelijk voor het gezamenlijk oplossen van organisatievraagstukken.

Wij ondersteunen organisaties hierin met raad en daad. Het is onze passie om organisaties succesvol(ler) te maken. We opereren pragmatisch, zonder exclusieve dogma's of modellen.

Organiseren is een avontuur zonder script

Wij zien organisaties als complex, divers en tegelijk als oorzaak en gevolg van dynamische processen. Wij bieden daarom maatwerk om organisatievraagstukken te doorgronden en op te lossen.

In ons boek 'Managen van Complexiteit' hebben we de complexiteit, dynamiek en diversiteit van organisaties benaderd vanuit verschillende invalshoeken. Variërend van de natuurkunde tot leer- en speltheorieën. Onze belangrijkste conclusies zijn;

  • Elke succesvolle organisatie kent een eigen specifiek optimum aan effectiviteit, efficiency en samenhang.
  • Alle organisatieleden moeten 'eigenaarschap' nemen en vanuit eigen kracht hun bijdrage leveren.
  • Het optimum wordt bereikt en gehandhaafd door permanent met kleine stapjes in de dagelijkse praktijk de organisatie aan te passen aan de dynamische werkelijkheid.

In ons boek noemen wij dit avontuur 'pragmatisch optimaliseren': samen uitvinden en toepassen wat het beste werkt. Zonder script en voorgeschreven methoden en procedures.

Organiseren is samenwerken

Phanes kiest voor de dialoog en het samen werken met de mensen in uw organisatie. We luisteren aandachtig en oordelen niet. We benaderen vraagstukken met een onderzoekende en nieuwsgierige houding om door te dringen tot de kern van het probleem. Wat wij ontdekken delen we altijd en direct en samen werken we aan een passende, uitvoerbare en gedragen oplossing. Daarbij laten we ons inspireren door onze filosofie van het pragmatisch optimum.

Organiseren is wat ons betreft een permanente activiteit van samen werken.