Samen meer control

Bij organisaties leeft meestal de behoefte om ‘in control’ te zijn.  Uit onze gesprekken en onderzoeken blijkt, dat de energie die gezamenlijk wordt geïnvesteerd om die behoefte te bevredigen niet opweegt tegen de baten . Het wordt door velen vooral ervaren als een hoop gedoe, het levert regelmatig frustratie op en geeft weinig lol.  Tijd dus om het dan ook eens anders te doen !

Hiervoor hanteren wij drie uitgangspunten:

  • Albert Einstein leert ons dat…."no  problem can be solved from the same level of consciousness that created it" .  Een nieuw perspectief derhalve.
  • Dit nieuwe perspectief op ‘in control zijn’ ontwikkelen door gebruik te maken van de collectieve intelligentie  van de professionals.
  • Covey leert ons dat we moeten beginnen bij wat we willen bereiken: “Work with the end in mind” . 

‘Stadhuistaal’ over maatschappelijke rollen en wat u als instelling 'bent '  inspireert weinig mensen.  Beter is het om een ambitie te formuleren die in heldere bewoording  en kort aangeeft waar u naar 'streeft '.  Zo mogelijk in één zin.

Vindt u zoiets als 'de beste X van Nederland ' te simpel, een open deur wellicht, waarbij X staat voor uw organisatie of beroep? Wij dagen u uit om dit zó specifiek te maken, dat het ook voor iedereen in uw organisatie hetzelfde betekent.  Onze ervaring leert namelijk dat wanneer wij medewerkers vragen wat het voor hun betekent om de beste van Nederland te zijn, de ideeën hierover weliswaar talrijk zijn, maar ook ver uiteenlopen.  Alle visies, missies, kaders en andere beleidsdocumenten ten spijt.  Wij zien echter ook dat diezelfde medewerkers geïnspireerd raken als zij in dialogen uitgedaagd worden om echt specifiek te benoemen wat er nodig is om die eenvoudig geformuleerde ambitie te bereiken. Om met elkaar te bepalen wat dit bijvoorbeeld betekent voor de inrichting van organisatie, voor het niveau van dienstbaarheid, voor de eisen die stelt aan de samenwerking, voor de kwaliteit, voor de wijze van beheer en voor het rendement. 

U wilt dat uw medewerkers de verantwoordelijkheid delen voor het organisatieproces en verantwoordelijkheid nemen voor het resultaat ervan?  Vraag het ze en geef het ze.  Dat is de beste borging.

Overdenkingen

Blijf scherp.
Houdt een objectieve blik.  
Innoveer uw team.  

Meld u nu aan voor onze Overdenkingen.

Aanmelden