Onze uitgangspunten

Succes mag worden gevierd, maar kan leiden tot zelfgenoegzaamheid en angst om te vernieuwen. Een moderne organisatie heeft het continue verbeteren systematisch in de organisatie geborgd. Resultaten uit het verleden hebben immers maar een beperkte houdbaarheid.

Loyaliteit ontstaat door samen met de klant te werken en creëert een emotionele binding. Dienstverlening die is gericht op tevredenheid is eenvoudig kopieerbaar.

Gebruiken mensen in de organisatie hun energie met elkaar of tegen elkaar? De beschikbare energie wordt optimaal benut door gericht samen te werken aan een gemeenschappelijk doel op een manier die recht doet aan ieders capaciteiten. Dan is de collectieve intelligentie meer dan de som van alle individuele denk- en daadkracht.

Het ontbreken van een passende uitdaging in het werk kan leiden tot het “Vermoeide Helden Syndroom ”. In een moderne organisatie worden overeenkomsten en verschillen in talent, ambitie en persoonlijkheid gewaardeerd en benut ten behoeve van samen werken en leren.

Dit betekent voor ons de bereidheid van het individu om verantwoording te nemen voor het welzijn van het grotere geheel. Dit door dienend te zijn aan anderen en minder gericht te zijn op het beheersen van hun acties.

Betrokkenheid bepaalt in sterke mate de kwaliteit van de dienstverlening. De gemeenschappelijke waarden, de mogelijkheden tot ontplooiing, de erkenning en het delen van waardering versterken deze betrokkenheid bij de organisatie alsmede de intrinsieke motivatie van de medewerkers.

Stem de inrichting van de processen af op de behoefte van de klanten die je wilt of moet bedienen. Zorg er voor dat de mensen in de organisatie in staat zijn de bij dat proces horende situationele afwegingen te maken. “In der Beschraenkung zeigt sich erst der Meister”.

Structuur is een middel voor mensen om hun samen werken op elkaar af te stemmen. Structuur kan de individuele autonomie van de mensen beperken en tegelijkertijd de ruimte scheppen om hun denk en daadkracht optimaal te benutten en zich te ontplooien.

Intelligente organisaties benutten elke potentiële nuttige bijdrage van om het even wie in de organisatie. Wanneer slechts enkelen hun mening naar voren brengen ontstaat een vorm van groepsdenken. Iedereen heeft de verantwoordelijkheid om zijn bijdrage te delen en naar die van anderen actief te luisteren.