How not to manage complexity

Dave Snowden

Snowden schetst drie benaderingen om met complexiteit om te gaan:

  1. Zeer hoge druk op gedrag en interactie leidt tot bijna volledige voorspelbaarheid van gedrag en interactie (Business Process Reengineering, Six Sigma)
    "Iets zal een zelfde effect genereren als je het herhaalt"
  2. Geen enkele druk op gedrag: complete onafhankelijkeheid
  3. Complex Adaptive System. Het systeem legt druk op menselijk gedrag, maar mensen veranderen het systeem door er mee te interacteren.

"Iets zal nooit op dezelfde manier voor een tweede keer kunnen plaatsvinden"

Dave Snowden | How not to manage complexity | State of the Net 2013

Meer over